Publikacje

Informujemy o możliwości publikacji prac w recenzowanych czasopismach:

  • kwartalniku „Ekonomia i Środowisko” 12 pkt. – zarezerwowany numer w 2018r.
  • kwartalniku „Problemy ekonomiczne i regionalne” – 9 pkt.
  • monografii – 4 pkt.

 

Komitet Naukowy rekomenduje prace do wydruku w w/w czasopismach na podstawie oceny streszczenia. Publikacja pracy jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymogów redakcyjnych czasopisma.

 

Sekretariat Konferencji

dr inż. Małgorzata Rauba  (+48728989027)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.